کتل

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کتری هریو

کتری (kettle) طرح هریو، به شما این امکان رامی‌دهد که در فرآیند دم آوری قهوه، به صورت pour over کنترل..

345,000 تومان

کتری دماسنج دار موجود نمی باشد

کتری دماسنج دار

کتری دماسنج دار (thermometer kettle ) به شما این امکان رامی‌دهد که در فرآیند دم آوری قهوه، به ص..

موجود نیست

کتری قهوه دمی موجود نمی‌باشد

کتری قهوه دمی

کتری قهوه دمی ( kettle )یک کتل 590 ملی لیتری است که عملکرد شما در دم آوری قهوه های نسل سوم را بهتر م..

موجود نیست

کتری قهوه دمی JoeFrex موجود نمی باشد

کتری قهوه دمی JoeFrex

کتری ( kettle ) شرکت آلمانی JoeFrex ، یک کتل 590 ملی لیتری است که عملکرد شما در دم آوری قهوه های نسل..

موجود نیست

کتری قهوه دمی JoeFrex بدون در 2 تا 3 روز آینده

کتری قهوه دمی JoeFrex بدون در

کتری ( kettle ) شرکت آلمانی JoeFrex ، یک کتل 590 ملی لیتری است که عملکرد شما در دم آوری قهوه های نسل..

موجود نیست

کتری قهوه دمی طرح 1 موجود نمی باشد

کتری قهوه دمی طرح 1

کتری قهوه دمی طرح 1 وسیله‌ای برای تهیه‌ی هرچه بهتر قهوه دمی است. توسط این کتری می‌توانید بصورت دقیق ..

موجود نیست

کتری قهوه دمی طرح 2 موجود نمی باشد

کتری قهوه دمی طرح 2

کتری قهوه دمی طرح 2 وسیله‌ای برای تهیه‌ی هرچه بهتر قهوه دمی است. توسط این کتری می‌توانید بصورت دقیق ..

موجود نیست