طعم دهنده ها

طعم دهنده ها
نمایش:
مرتب کردن براساس:

سیروپ تیزر آلبالو

سیروپ تیزر آلبالو ( teisseire Cherry syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از..

موجود نیست

سیروپ تیزر انار

سیروپ تیزر انار ( teisseire grenadine syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده ا..

موجود نیست

سیروپ تیزر بادام

سیروپ تیزر بادام ( teisseire almond syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از ..

موجود نیست

سیروپ تیزر بلوبری

سیروپ تیزر بلوبری ( teisseire blueberry syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده..

موجود نیست

سیروپ تیزر موهیتو

سیروپ تیزر موهیتو ( teisseire mojito syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از..

موجود نیست

سیروپ تیزر نعنا

سیروپ تیزر نعنا ( teisseire green mint syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده ..

موجود نیست

سیروپ تیزر کارامل

سیروپ تیزر کارامل ( teisseire caramel syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده ا..

موجود نیست

سیروپ تیزر کرن بری

سیروپ تیزر کرن بری ( teisseire cranberry syrup ) یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاد..

موجود نیست

سیروپ اودیکا Elderflower

سیروپ اودیکا Elderflower یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها ..

موجود نیست

سیروپ اودیکا Guava

سیروپ اودیکا Guava یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها در مکا..

موجود نیست

سیروپ اودیکا Maple

سیروپ اودیکا Maple یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها د..

موجود نیست

سیروپ اودیکا دارچین

سیروپ اودیکا دارچین یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها در مک..

موجود نیست

سیروپ اودیکا شکلات

سیروپ اودیکا شکلات یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها در مکا..

موجود نیست

سیروپ اودیکا فلفل

سیروپ اودیکا فلفل یک طعم دهنده‌ی خوش طعم و عطر می‌باشد. امروزه استفاده از انواع طعم دهنده‌ها در مکان..

موجود نیست

سیروپ تورانی Blue Curacao

 سیروپ تورانی Blue Curacao یک طعم دهنده‌ی قوی با اسانس میوه‌ای می‌باشد. امرو..

موجود نیست

سیروپ تورانی Creme De Menthe

 سیروپ تورانی Creme De Menthe یک طعم دهنده‌ی قوی با اسانس نعناع می‌باشد. امروزه ا..

موجود نیست

سیروپ تورانی Grenadine

 سیروپ تورانی Grenadine یک طعم دهنده‌ی قوی با طعم و رنگی شبیه به انار می‌باشد. ام..

موجود نیست

سیروپ تورانی بلوبری

 سیروپ تورانی بلوبری ( Blueberry ) یک طعم دهنده‌ی قوی با اسانس بلوبری می‌باشد. ام..

موجود نیست

سیروپ تورانی فندق

 سیروپ تورانی فندق  ( Hezelnut ) یک طعم دهنده‌ی قوی با اسانس فندق می‌باشد. ا..

موجود نیست

سیروپ تورانی نارگیل

 سیروپ تورانی نارگیل ( Coconut ) یک طعم دهنده‌ی قوی با اسانس نارگیل می‌باشد. امرو..

موجود نیست