پادکست اسپرس کست (داستان های دنیای قهوه)

اسپرس کست، پادکستی است که در آن از داستان های دنیای بیکران قهوه حرف می زنیم. اینجا به دور از بحث های علمی و فنی، می خواهیم اتفاقات و روایت هایی که پیرامون این میوه شگفت انگیز رخ داده را با هم بشنویم.

داستان هایی که کمتر شنیده و حتی اگر شنیده باشید، اینجا می توانید از نگاهی متفاوت تر به آنها بنگرید.

اپیزودهای این پادکست را علاوه بر اینجا، می توانید در پلتفرم های شنوتو ، پادبین (Pobean)، کست باکس (Castbox)، انکور (Anchor)، اسپاتیفای (Spotify) و ساوند کلود (Soundcloud) نیز بشنوید