دانه قهوه ایلیا

دانه قهوه بو داده ( رست شده )
نمایش:
مرتب کردن براساس:
قهوه ارگانیک پیشنهاد ویژه

قهوه ارگانیک - عربیکا اندونزی

دانه قهوه ارگانیک - عربیکا اندونزیقهوه ارگانیک به قهوه ای گفته می‌شود که در تولید آن از سموم و آ..

25,000 تومان 20,000 تومان

قهوه روبوستا اندونزی _ دارک

دانه قهوه روبوستا اندونزی _ دارکدانه قهوه روبوستای اندونزی که به صورت دارک رُست شده است دارای طع..

10,000 تومان

قهوه روبوستا اندونزی _ لایت

دانه قهوه روبوستا اندونزی _ لایتدانه قهوه روبوستا اندونزی که به صورت لایت رُست شده است دارای طعم..

10,000 تومان

قهوه روبوستا اندونزی_مدیوم

دانه قهوه روبوستا اندونزی_مدیومدانه قهوه روبوستا اندونزی که به صورت مدیوم رُست شده است دارای طعم..

10,000 تومان

قهوه روبوستا جاوه

دانه قهوه روبوستا جاوهدانه قهوه روبوستا جاوه در جزیره جاوه که آب و هوایی عالی دارد کشت میشود و ب..

11,000 تومان

قهوه روبوستا هند ( چری )

دانه قهوه روبوستا هند ( چری ) _ مدیومدانه قهوه روبوستا هند ( چری ) که به صورت مدیوم رُست شده اس..

10,000 تومان

قهوه روبوستا ویتنام _ دارک

دانه قهوه روبوستا ویتنام _ دارکدانه قهوه روبوستا ویتنام که به صورت دارک رُست شده است دارای طعم ..

9,500 تومان

قهوه روبوستا ویتنام _ لایت

دانه قهوه روبوستا ویتنام _ لایتدانه قهوه روبوستا ویتنام که به صورت لایت رُست شده است دارای طعم ..

9,500 تومان

قهوه روبوستا ویتنام _ مدیوم

دانه قهوه روبوستا ویتنام _ مدیومدانه قهوه روبوستا ویتنام که به صورت مدیوم رُست شده است دارای طع..

9,500 تومان

قهوه روبوستا پی بی هند _ دارک

دانه قهوه روبوستا پی بی هند _ دارکدانه قهوه روبوستا پی‌بی که به صورت دارک رُست شده است دارای طعم..

10,500 تومان

قهوه روبوستا پی بی هند _ لایت

دانه قهوه روبوستا پی بی هند _ لایتدانه قهوه روبوستای پی‌بی که به صورت لایت رُست شده است دارای طع..

10,500 تومان

قهوه روبوستا پی بی هند _ مدیوم

دانه قهوه روبوستا پی بی هند _ مدیومدانه قهوه روبوستا پی‌بی که به صورت مدیوم رُست شده است دارای ط..

10,500 تومان

قهوه عربیکا اتیوپی

دانه قهوه عربیکا اتیوپیدانه قهوه عربیکا اتیوپی با کافئین متوسط و تلخی کم و عطر و بوی بسیار زیاد ..

26,000 تومان

قهوه عربیکا برزیل _ دارک

دانه قهوه عربیکا برزیل _ دارکدانه قهوه عربیکا برزیل که به صورت دارک رُست شده است دارای عطر و بوی..

12,000 تومان

قهوه عربیکا برزیل _ مدیوم

دانه قهوه عربیکا برزیل _ مدیومدانه قهوه عربیکا برزیل که به صورت مدیوم رُست شده است دارای عطر و ..

12,000 تومان

قهوه عربیکا سیلور

دانه قهوه عربیکا سیلوردانه قهوه عربیکا سیلور در ارتفاعات بالای کشور ویتنام کشت میشود و از کیفیت ..

23,000 تومان

قهوه عربیکا مکزیک ماراگو موجود نمی‌باشد

قهوه عربیکا مکزیک _ ماراگو

قهوه عربیکا مکزیک _ ماراگوقهوه عربیکا مکزیک _ ماراگو ( Marago ) درشت ترین دانه قهوه موجود در کشور اس..

موجود نیست

قهوه عربیکا نیکاراگوئه

دانه قهوه عربیکا نیکاراگوئه قهوه عربیکا نیکاراگوئه ( Nicaragua arabica coffee bean ) بهترین دانه قه..

34,000 تومان

قهوه عربیکا هند مدیوم دارک

دانه قهوه عربیکا هند مدیوم دارکدانه قهوه عربیکا هند پلنتیشن به صورت مدیوم داک رُست شده است و دار..

17,000 تومان

قهوه عربیکا ویتنام

دانه قهوه عربیکا ویتنامدانه قهوه عربیکا ویتنام که به صورت مدیوم  رُست شده است دارای عطر و ب..

14,000 تومان